Pre učiteľov

Viem, čo zjem – ako projekt

Forma projektu sa odporúča pre 3., 4. a 5. ročníky základných škôl.

V súčasnosti sú k dispozícii učebné materiály, vrátane interaktívnych, na rôzne témy v rozsahu 8 vyučovacích hodín, z ktorých si učiteľ vyberie na výučbu ľubovoľný počet (minimálne však 1 vyučovaciu hodinu). Využitie učebných materiálov je širšie, okrem použitia na výučbe je možné ich využiť napr. v záujmových krúžkoch a ďalšej mimoškolskej činnosti, podľa vlastného uváženia školy.

Škola získa prístup k učebným materiálom po registrácii školy (povereným zástupcom školy, ktorý bude pre tento účel za školu kontaktnou osobou)

Viem, čo zjem – ako voliteľný predmet

Forma voliteľného predmetu sa odporúča pre 4. a 5. ročníky základných škôl.

Predmet si škola môže zaradiť do vyučovania prostredníctvom disponibilných hodín. V súčasnosti sú k dispozícii učebné materiály, vrátane interaktívnych, v rozsahu 39 vyučovacích hodín. Učebné materiály sú vhodné nielen pre výučbu, ale dajú sa využiť aj pre záujmové krúžky alebo ako doplnok výučby.

Škola získa prístup k učebným materiálom po registrácii školy (povereným zástupcom školy, ktorý bude pre tento účel za školu kontaktnou osobou)