Fotografie

Zážitkové varenie ZŠ Skalica

Zážitkové varenie ZŠ Báhoň

Priebeh školení na ZŠ Cirkevná, Piešťany

Priebeh školení na ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica

Priebeh školení na ZŠ Janova Lehota

Priebeh školení na ZŠ Letanovce

Priebeh školení na ZŠ M. R. Štefánika, Hlohovec

Priebeh školení na ZŠ Poráč

Priebeh školení na ZŠ Prašice

Priebeh školení na ZŠ Hriňová

Priebeh školení na ZŠ Sama Tomášika, Lubeník

Školenie 1. lekcie na ZŠ Karloveská 61 v Bratislave

Začiatkom marca sme sa boli pozrieť na jedno z posledných školení k 1. lekcii s pani lektorkou Mgr. Zuzanou Klinčákovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Žiaci zo ZŠ Karloveská 61 v Bratislave boli na hodine aktívni, o tému sa zaujímali a aktivity podané hravou formou ich navyše zabavili.

Ovocie a zelenina. Školenie druhej lekcie na ZŠ Jána Bottu 27 v Trnave

V rámci druhej lekcie si môžu školy zvoliť jednu z troch tém z oblasti zdravej výživy. Nazrite s nami do ZŠ Jána Bottu v Trnave, kde sa rozhodli venovať téme Propagácia ovocia a zeleniny.