Program

Viem, čo zjem je súčasťou celosvetového vzdelávacieho programu Nestlé pre zdravšie deti. Ten sa od roku 2009 postupne realizuje už v 84 krajinách sveta. Cieľom programu je motivovať žiakov základných škôl k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

Na Slovensku sa program „Viem, čo zjem“ realizuje s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý ho vo svojich odborných publikáciách prezentuje ako príklad dobrej praxe preventívnych programov v zdravotníctve, zameraných na problematiku zdravej výživy a pohybovej aktivity. Program „Viem, čo zjem“ je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia.